Pracovní poměr - § 23a

Vydáno: 2 minuty čtení

Paní učitelka v mateřské škole ukončí k 31. 12. 2016 pracovní poměr výpovědí. Tím nám ve školce bude chybět 1 učitelka do 30. 6. 2017 (od 1. 7. 2017 již máme zajištěn nástup nové - kvalifikované učitelky na uvolněné místo). Budeme tudíž potřebovat záskok na 6 měsíců. Abychom mohli uzavřít pracovní poměr s pedagogickým pracovníkem na kratší dobu než 1 rok, musí být nekvalifikovaný nebo se jednat o zástup za dočasně nepřítomného pedagoga po dobu překážek v práci na jeho straně. Znamená to, že můžeme jako učitelku v MŠ zaměstnat třeba i prodavačku, o které víme samozřejmě, že je spolehlivá, má vztah k dětem apod. a nebo i na nekvalifikovaného učitele jsou kladeny určité požadavky, co se týče výkonu práce s dětmi předškolního věku. Dohoda o provedení práce ani o pracovní činnosti nám situaci neřeší, neboť uvolněné místo je na plný úvazek (překročení limitu 300 hodin, delší pracovní doba než polovina pracovního úvazku). Taková situace může nastat i v základní škole. Koho tedy hledat?

Pracovní poměr - § 23a
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
ID 17444
Odpověď:
Na základě novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/2004 Sb.“), provedené s účinností od 12. 1. 2016 zákonem č. 379/2015 Sb. se podmínka pro sjednání trvání pracovního poměru na dobu určitou v délce nejméně 12 měsíců nevztahuje mimo jiné na pedagogické pracovníky, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace. Pro učitele mateřských škol tento předpoklad stanovuje § 6 zákona č. 563/2004 Sb., přičemž je požadováno minimálně střední vzdělání s maturitou se zaměřením na vzdělávání učitelů mateřské školy. Výjimky, kdy učitel mateřské školy nemusí splňovat předpoklad odborné kvalifikace, uvádí ustanovení § 32 tohoto zákona. Není to tedy tak, že by tuto práci mohl dočasně konat kdokoliv, například prodavačka, ale takový pedagogický pracovník musí splňovat v tomto ustanovení uvedené podmínky. Jednou z nich například je skutečnost, že k datu 1. 1. 2015 dosáhl věku alespoň 55 let a vykonával po dobu nejméně 20 let práci pedagogického pracovníka na příslušném druhu školy, tj. mateřské školy. Řešení pro Vás je tedy například na dobu půl roku najít bývalého učitele mateřské školy, třeba důchodce, který by ani nemusel splňovat předpoklad odborné kvalifikace.