Pracovní poměr - § 23a

Vydáno: 2 minuty čtení

Paní učitelka v mateřské škole ukončí k 31. 12. 2016 pracovní poměr výpovědí. Tím nám ve školce bude chybět 1 učitelka do 30. 6. 2017 (od 1. 7. 2017 již máme zajištěn nástup nové - kvalifikované učitelky na uvolněné místo). Budeme tudíž potřebovat záskok na 6 měsíců. Abychom mohli uzavřít pracovní poměr s pedagogickým pracovníkem na kratší dobu než 1 rok, musí být nekvalifikovaný nebo se jednat o zástup za dočasně nepřítomného pedagoga po dobu překážek v práci na jeho straně. Znamená to, že můžeme jako učitelku v MŠ zaměstnat třeba i prodavačku, o které víme samozřejmě, že je spolehlivá, má vztah k dětem apod. a nebo i na nekvalifikovaného učitele jsou kladeny určité požadavky, co se týče výkonu práce s dětmi předškolního věku. Dohoda o provedení práce ani o pracovní činnosti nám situaci neřeší, neboť uvolněné místo je na plný úvazek (překročení limitu 300 hodin, delší pracovní doba než polovina pracovního úvazku). Taková situace může nastat i v základní škole. Koho tedy hledat?

Pracovní poměr - § 23a
JUDr.