Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Vydáno: 6 minut čtení

Poslanecká sněmovna na své 47. schůzi konané dne 24. 5. 2016 přehlasovala zamítavé stanovisko Senátu, a setrvala tak na původním znění novely zákona č. 418/2011 Sb. , o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Novela bude nyní předložena k podpisu prezidentovi republiky a účinnosti nabude prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Tento článek je zaměřen na změny, které tato novela přináší v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob.

Legislativní novinky s komentářem
Michal
Jakoubek
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je účinný od 1. 1. 2012. Schválení tohoto zákona znamenalo převratnou změnu v právním řádu České republiky. Došlo totiž k podstatné změně v nahlížení na to, kdo může být pachatelem trestného činu. Do účinnosti tohoto zákona mohla být trestně