Příspěvková organizace a poskytování příležitostné práce na veřejných akcích

Vydáno: 5 minut čtení

Příspěvková organizace, dům s pečovatelskou službou, zřizovatelem je město, podle zřizovací listiny je hlavní činností poskytování sociální služby; vedlejší hospodářskou činnosti neposkytuje a není plátce DPH. Klienti pečovatelského domu i zaměstnanci občas připraví na nějakou kulturní akci - pořádanou městem anebo neziskovou organizací - občerstvení nebo nějaké výrobky - maličkosti. (Jedná se např. o vernisáže, přednášky apod.). Je nějaká možnost, jak vyúčtovat náklady, práci a případný příjem? Domnívám se totiž, že pokud nemá organizace živnost na poskytování těchto služeb, tak to nelze. Pro klienty je to však vítané zapojení se do veřejného života. Asi přichází v úvahu přijetí sponzorského daru, ale je možné i vyúčtovat náklady?

Příspěvková organizace a poskytování příležitostné práce na veřejných akcích
Ing.
Martin
Děrgel,
ID 16980
Odpověď:
Podobné situace se týkají skoro každé skutečně „veřejně prospěšné organizace“. Ať už jde o dotazovaný dům s pečovatelskou službou nebo třeba o