Práce ve svátek v den pracovního klidu

Vydáno: 2 minuty čtení

Pracovník pracoval 1. 5. 2016, což je svátek a zároveň neděle. Je to zároveň práce přesčas. Na jaký příplatek má nárok, když nečerpá náhradní volno?

Práce ve svátek v den pracovního klidu
JUDr.
Bořivoj
Šubrt,
ID 17107
Odpověď:
Jestliže zaměstnanec neměl pracovní směnu rozvrženu na neděli 1. května 2016 (pracuje např. od pondělí do pátku), byla práce v tento den skutečně prací přesčas. Dochází k souběhu práva na kompenzaci práce ve svátek a práce přesčas. Za práci ve svátek má zaměstnanec v první řadě nárok na náhradní volno s náhradou mzdy, avšak pokud je tak dohodnuto mezi ním a zaměstnavatelem, přísluší mu příplatek k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna (§ 115 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „zákoník práce“]).
Za práci přesčas je tomu naopak - na prvním místě zaměstnanci přísluší k dosažené mzdě za odpracované hodiny příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Pokud by se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas, přísluší toto náhradní volno namísto příplatku (§ 114 odst. 1 zákoníku práce). Jestliže tazatel uvádí, že náhradní volno nebude čerpáno, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě za práci 1. května 2016 souhrn obou příplatků, tj. ve výši nejméně 125 % průměrného výdělku. Z dotazu předpokládám, že zaměstnanec je odměňován mzdou - při odměňování platem jsou pravidla částečně odlišná.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce