Návrh novely zákoníku práce

Vydáno: 16 minut čtení
Návrh novely zákoníku práce
Mgr.
Zdeněk
Schmied
Ve středu 24. 8. 2016 schválila vláda poměrně rozsáhlý
návrh změn zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále také „ZP“) a některých dalších souvisejících zákonů
. Stalo se tak po relativně krátkém období vyjednávání mezi sociálními partnery (zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni zaměstnavatelských a odborových svazů), v jehož průběhu měli tito zástupci možnost uplatnit své náměty na změnu dosavadní pracovněprávní úpravy a kdy též Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako zpracovatel návrhu zákona, promítlo do něj vlastní návrhy (především koncepční změnu v oblasti převedení zaměstnance na jinou práci, odměňování, dovolené, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a další). Jako každý předchozí návrh na změnu pracovněprávní úpravy, prošel i tento návrh zákona bouřlivým připomínkovým řízením s rozšířeným okruhem připomínkových míst, v jehož rámci bylo uplatněno přibližně na 500 zásadních připomínek vyjadřujících rozdílné a často až protichůdné názory na jednotlivá navrhovaná opatření, včetně vznášení dalších návrhů a požadavků, které směřovaly výrazně nad rámec předložené novely. Výsledná podoba návrhu, tak jak byla vládou schválena a ve formě vládního návrhu zákona předložena 9. 9. 2016 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vyjadřuje většinovou shodu sociálních partnerů ohledně navrhovaných změn, což se také odrazilo v postoji tripartity, která návrh podpořila. K tomu přispěla i skutečnost, že návrh novely není zatížen kontroverzními opatřeními typu zrušení tzv. karenční doby nebo zavedení tzv. indispozičního (zdravotního) volna „ze zákona“, s nimiž zaměstnavatelé zásadně nesouhlasí.
Vedle navrhované novelizace