Zařazení sloupové trafostanice TS

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. V letošním roce dojde k vybudování sloupové trafostanice (odběratelská TS 22/0,4 KV). Jak mám tuto trafostanici zařadit do odpisového plánu? 1) Jakou bude mít účetní odpisovou skupinu (já předpokládám, že VI). 2) Jaké bude mít CZCPA? 3) Jakou životnost byste doporučili?

Zařazení sloupové trafostanice TS
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 17075
Odpověď:
Nejdříve je nutné stanovit, zda se jedná o stavební dílo (potom klasifikace CZ-CC) nebo nikoliv (pak klasifikace CZ-CPA). Sloupové trafostanice jsou vhodné pro zapojení na volné vedení mimo zástavbu, jsou standardní součástí distribuční sítě. Nosnou konstrukci sloupové trafostanice tvoří zpravidla jeden nebo dva sloupy z předpjatého betonu. Na základě toho lze, podle mého názoru, konstatovat, že se jedná o stavební dílo.
I když bohužel nemám odpovídající technické znalosti, podle mého názoru se jedná součást místního elektrického vedení a v zásadě se jedná o transformovnu vysokého napětí na nízké, i když lze určitě doporučit konzultaci s odpovídajícím technickým odborníkem. Tomu odpovídá kód CZ-CC 222441 Transformovny, rozvodny, měnírny vedení místních. V souladu s přílohou č. 1 Českého účetního standardu č. 708 by se tedy jednalo o majetek zařazený do VI. odpisové skupiny.
Co se týká životnosti, domnívám se, že tuto informaci, tedy předpokládanou dobu používání v souladu s bodem 5.5.1. a 5.5.2. ČÚS č. 708 by vám měl poskytnout dodavatel této trafostanice. Jenom pro ilustraci doplňme, že pro účely daně z příjmů je tento majetek zařazen do 4. odpisové skupiny s dobou odpisování 20 let. Ovšem jedná se o daňové účely, proto je nutné tuto informaci brát pouze orientačně pro základní představu.

Související dokumenty