Evidence pracovní doby

Vydáno: 2 minuty čtení

Evidenci pracovní doby vedeme na základě evidence docházky. Zaměstnanec se přihlašuje i odhlašuje čipem. Jestliže si neoznačí odchod na oběd a příchod z oběda (tedy povinnou přestávku 0,5 hodiny) pak, je v tento den uvedeno v evidenci pracovní doby např. 8:00 - 16:30 h. Zajímá mě, zda je v evidenci pracovní doby nutné evidovat také přestávku, nebo jen začátek a konec směny s tím, že přestávku čerpá zaměstnanec automaticky a tudíž není nutné ji uvádět.

Evidence pracovní doby
JUDr.