Opravy účetních chyb

Vydáno: 1 minuta čtení

Obecně prospěšná společnost (dále jen „o. p. s.“) identifikovala ve svém účetnictví významnou chybu v účtování. Jakým způsobem se opraví? Mají o. p. s. možnost používat účet Jiný výsledek hospodaření, tak jako podnikatelské subjekty, nebo je nutno opravu provést přes účty mimořádných nákladů, resp. výnosů?

Opravy účetních chyb
Blažena
Petrlíková,
ID 17118
Odpověď:
Obecně prospěšné společnosti postupují při vedení účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů 401 až 413 v platném znění. Žádný z těchto předpisů výslovně metodu oprav chyb minulých období neřeší.
Neuvádíte v dotazu přesnou charakteristiku chybného postupu v minulých obdobích. Proto i naše odpověď bude obecná. Navrhujeme otevřít příslušný analytický účet nákladů nebo výnosů s názvem „oprava chyb v minulém období“. Na tomto účtu na základě vnitřního dokladu, v němž popíšete zejména důvod opravného zápisu, zaúčtujete příslušný opravný zápis.