Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel sjednal finanční leasing osobního automobilu. V leasingové smlouvě je uvedeno zahájení smlouvy od 1. 8. 2016, podnikatel zaplatil první vyšší splátku úplaty až 5. 9. Automobil měl již k dispozici v červenci. Postupuje správně, zahrne-li do daňových výdajů 5 poměrných částí úplaty, když úplatu začal platit až v září?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Ve smlouvě je jako datum uvedeno zahájení leasingové smlouvy 1. 8., uživatel měl již k tomuto datu automobil k dispozici. To znamená, že do daňových výdajů může uživatel zahrnout 5 poměrných částí z celkové úplaty, tj. úplatu za srpen až prosinec. Z hlediska daně z příjmů není rozhodující, zda k platbě úplaty došlo již před zahájením finančního leasingu či později. Zákon o daních z příjmů takovou podmínku pro uplatnění úplaty do daňových výdajů při finančním leasingu nestanoví.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů