Finanční dar obci

Vydáno: 1 minuta čtení

Obec nás požádala o finanční dar na pořízení laviček v rámci projektu rekonstrukce náměstí. Nevím, zda splníme všechny podmínky pro uplatnění daru jako odčitatelné položky: - První podmínka - příjemce - obec - splněna. - Výše daru - min. 2 000 CZK - splněno. - Účel daru - na financování vědy, vzdělávání, výzkumu, vývoje, kulturu, školství, policii, podporu a ochranu mládeže, účely sociální, zdravotnické, ekologické humanitární, charitativní apod. Nejsem si jista, zda bychom poskytnutý dar byli schopni pod některé z účelu přiřadit. Je to možné?

Finanční dar obci