Osvobození dle § 57 zákona o DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Nezisková organizace je plátce DPH. Hlavní činností je propagace EU. Doplňková činnost - pořádání seminářů. Od dubna 2016 tato organizace získala akreditaci u Ministerstva vnitra, a to podle zákona č. 312/2002 Sb. , o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje semináře, kterých se účastní jak zaměstnanci územně samosprávných celků (obce, kraje), tak i obchodních společností a firem. Osvobození podle § 57 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH "), se bude vztahovat i na podnikatelské subjekty?

Osvobození dle § 57 zákona o DPH
Ing.
Zdeněk
Morávek,