Dar poskytnutý neziskovou organizací

Vydáno: 3 minuty čtení

Nezisková organizace "Ústav" poskytla dar neziskové organizaci "Spolek" na spolufinancování společného projektu. Může "Ústav" tento dar uplatnit jako daňově uznatelný náklad, jelikož tento výdaj souvisel s realizaci společného projektu, ke kterému má "Ústav" výnos?

Dar poskytnutý neziskovou organizací
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 16591