Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Poplatník, fyzická osoba, poskytl společnosti s ručením omezeným úročenou finanční zápůjčku. Obchodní společnost mu zápůjčku vrátila, ale úrok nezaplatila. Zapůjčitel pohledávku vzniklou z titulu úroků ze zápůjčky do obchodní společnosti vložil. Jak bude poplatník postupovat z hlediska daně z příjmů?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Ve zdaňovacím období, kdy poplatník vložil pohledávku vzniklou z titulu úroků ze zápůjčky do společnosti s ručením omezeným, se na straně poplatníka jedná o zdanitelný příjem v souladu s § 23 odst. 13 ZDP, a to ve výši příslušných úroků.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů