Pomalu, ale jistě v datových schránkách

Vydáno: 12 minut čtení

Motto: Informatik je odborník, který vyřeší problém, jenž vůbec neexistoval, způsobem, kterému nikdo nerozumí. Informační systém datových schránek (dále „ISDS“) je v provozu již více než šest let, z toho přes tři roky jej povinně využívají i daňoví poradci. Za tu dobu nenastaly z pohledu technických podmínek a funkcionalit žádné převratné změny či novinky a je to dobře, protože u tak zásadního systému pro elektronickou komunikaci je stabilita chvályhodnou vlastností a neměnnost systému je příznakem jeho dobrého fungování. Některé nové funkce ale bylo přece jen možno zaznamenat a právě těm je věnován tento článek.

Pomalu, ale jistě v datových schránkách
MVDr.
Milan
Vodička,
daňový poradce, č. osvědčení 1366
 
1. Faktografický sumář
Než přistoupím k popisu změn, ke kterým od spuštění ISDS došlo, uvedu heslovitě několik parametrů a faktů, které se datových schránek týkají:
Základní legislativní rámec pro datové schránky představuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „ZOE“), se dvěma doprovodnými vyhláškami, konkrétně č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované
konverze
dokumentů, a č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.
Systémem datových schránek prošlo ke dni 30.4.2016 více než 352 milionů zpráv.1)
Doposud není znám případ, kdy by bylo prolomeno zabezpečení ISDS a datová schránka byla neoprávněně otevřena nebo byl její obsah zneužit nepovolanou osobou.
Během ledna a února 2016 bylo podáno 14 tisíc, resp. 8 tisíc