Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme střední škola, plátce DPH. Jistá firma, chce z naší jídelny vykupovat použitý olej. Budeme jim to asi fakturovat, podléhá toto přenesené daňové povinnosti jako třeba šrot? A jak by to bylo, kdyby nám chtěli za to dávat nějaké věci, třeba nějaké potraviny?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 16362
Odpověď:
Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti, je obsažen v příloze č. 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Použitý olej mezi tímto zbožím ale uveden není, režim přenesení daňové povinnosti se tak při jeho dodání nepoužije. Znamená to tedy, že škola jako plátce DPH bude prodej použitého oleje fakturovat s odpovídající daní na výstupu.
Pokud by za použitý olej byly dodány např. potraviny, je nutné pamatovat na to, že úplatou se v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně, i takto poskytnuté potraviny by tak byly úplatou za dodaný olej. Následně z § 36 odst. 1 ZDPH vyplývá, že základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, úplatnou by tak byla hodnota potravin poskytnutá jako protiplnění za dodaný olej. Tato hodnota se považuje za částku obsahující daň.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty