Konto pracovní doby a neplacené volno

Vydáno: 2 minuty čtení

Můžu zaměstnancům, pracujícím v kontu pracovní doby, poskytnout neplacené volno na jejích vlastní žádost? Vyrovnávací období máme 26 týdnu, začíná v prosinci, končí v květnu. Následně začíná další vyrovnávací období. Vedeme účet pracovní doby, zaměstnanec pracoval tři měsíce (prosinec, leden, únor). Každý měsíc obdržel ve mzdě zaplaceno plný počet hodin + příplatky za svátek, případně sobotu a neděli. Hodiny, které byly napracovány (cca 130) jsou vedené ne jeho účtu a pokud je nevyčerpá jako náhradní volno do konce vyrovnávacího období (tj. do konce 5 měsíce), budou mu proplacený jako přesčasy. Zaměstnanec podal žádost o poskytnutí neplaceného volna na cca 3-4 měsíce (březen, duben, květen). Jak mu mám spočítat mzdu v březnu (kdy bude vybírat náhradní volno za napracované hodiny, a nemá plný počet hodin) a dále v měsících, kdy už nebude mít žádné hodiny k čerpání (duben a květen)? Musím mu stále platit 80% měsíční mzdy? Pokud neplacené volno bude trvat v následujícím vyrovnávacím období, tj. v červnu, mám povinnost mu platit mzdu zálohově?

Konto pracovní doby a neplacené volno
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 16351
Odpověď:
Mzdové nároky při uplatnění konta pracovní doby jsou stanoveny v § 120 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Zaměstnanci přísluší stálá mzda a nemůže klesnout pod 80% průměrného výdělku (v určitých případech nemůže klesnout pod 85% průměrného výdělku).
Stálá mzda se poskytne zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci. Zaměstnanec na ni má nárok i tehdy, když zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci pracovní dobu nerozvrhne.
Nárok na mzdu ovšem nevznikne, pokud zaměstnanec nepracuje po dobu rozvrženou zaměstnavatelem. Jestliže tedy zaměstnanci rozvrhnete práci na celé vyrovnávací období a poskytnete mu pracovní volno z důvodu osobních překážek v práci bez náhrady mzdy podle § 199 zákoníku práce a zaměstnanec v této rozvržené době nebude z tohoto důvodu pracovat, stálá mzda mu za dobu volna nepřísluší. To platí i v případě, že by pracovní volno trvalo i v dalším vyrovnávacím období. K práci přesčas - tyto hodiny budou prací přesčas až po skončení vyrovnávacího období, tj. po konci května. Tudíž do skončení vyrovnávacího období je můžete započítat do konta pracovní doby jako odpracované a dle toho přizpůsobit rozvržení pracovní doby i s ohledem na žádost zaměstnance na poskytnutí pracovního volna.
Pro úplnost dodávám, že výjimka je možná v případě, že to bylo sjednáno v kolektivní smlouvě, pak může být práce přesčas ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní smlouvě, které nepřesáhne 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýš 120 hodin započtena do pracovní doby jen v bezprostředně navazujícím vyrovnávacím období (§ 86 odst. 4 zákoníku práce).

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb., zákoník práce