Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci prodal vlastní pohledávku ve jmenovité hodnotě 7 000 Kč za 3 000 Kč. Co bude zdanitelným příjmem podnikatele?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Postoupil-li (prodal-li) podnikatel vedoucí daňovou evidenci vlastní pohledávku ve jmenovité hodnotě 7 000 Kč, je jeho zdanitelným příjmem podle § 23 odst. 13 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) částka 7 000 Kč, tj. hodnota pohledávky, a to v tom roce, kdy k postoupení došlo.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů