Doplňující dotaz k otázce ID č. 16343 - Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba vychovatelů

Vydáno: 2 minuty čtení

Mohli bychom si tedy stanovit jako vyrovnávací období 26 týdnů? (Na měsíce to zřejmě být nemůže, protože pracovní doba je stanovena na týden.) V roce 2016 by to bylo 26 týdnů od 1. ledna 2016 do 30.6.2015. I když 26. týden sice připadá do neděle 3.7.2016, snad by ale nevadilo, když by byla pracovní doba vyrovnána do 30.6.2016 - na měsíčním výkazu za červen 2016 - měsíční vykazování výplat. Dalších 26 týdnů by bylo od 1.7.2016 do 31.12.2016. Vyrovnání na výkaze za prosinec 2016. Myslíte si, že toto řešení by bylo možné? V zákoníku práce jsem našla, že zaměstnavatel si může stanovit vyrovnávací období až 26 týdnů, kolektivní smlouva pak 52 týdnů po sobě jdoucích. Je to tak?

Doplňující dotaz k otázce ID č. 16343 - Nerovnoměrné rozvržená pracovní doba vychovatelů
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 16405
Odpověď:
§ 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce, umožňuje zaměstnavateli při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby byla odpracována za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
Podmínkou je, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu. Vyrovnávací období nemusí být přímo 26 týdnů, může být např. týdenní, čtyřtýdenní apod. Délka vyrovnávacího období by měla být nastavena tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům zaměstnavatele na rozvržení potřeby prací.
Podle § 141 zákoníku práce jsou mzda nebo plat za vykonanou práci splatné po vykonání práce nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Pokud jde o přesah posledního 26. týdne do 3. 7., práci rozvrhnete tak, aby byla naplněna stanovená týdenní pracovní doba, do tohoto data. Výplatu za měsíc červen vyplatíte v červenci a výplatu za odpracovanou dobu za 3 dny v červenci vyplatíte spolu s výplatou za červenec v měsíci srpnu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce