Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba vychovatelů

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme střední škola, příspěvková organizace, zřízená krajem. Máme 3 vychovatele, kteří pracují na zkrácený úvazek 5,6 hodin denně, tj. 28 hodin týdně. Směny mají rozepsány nerovnoměrně a opakují se vždy po třech týdnech. Pracovní dobu si zapisují do pracovních výkazů, kde ještě ovšem každý měsíc děláme přepočet hodin, protože nejsou všechny měsíce stejné a také vychovatel může např. onemocnět. Takže pokud má měsíc např. 21 pracovních dnů, počítáme, že měl mít vychovatel odpracováno 21 x 5,6 = 117,6 hodin. Pokud mu vychází více, převádíme toto do dalšího měsíce, pokud by měl odpracováno méně, nadpracuje si to v následujícím období. Je náš postup správný?

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba vychovatelů
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 16343
Odpověď:
Pracovní dobu stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jako týdenní pracovní dobu. V průběhu týdne je zaměstnanec povinen odpracovat, ve vašem případě na zkrácený pracovní úvazek, 28 hodin týdně.
Pokud máte jako vyrovnávací období stanoven jeden měsíc, musíte přihlédnout k tomu, kolik hodin nad stanovenou týdenní dobu zaměstnanec odpracoval. Nelze však souhlasit s tím, že
vice
odpracovaných hodin převádíte do následujícího měsíce a
debet
v odpracovaných hodinách v měsíci si musí zaměstnanci napracovat. V prvém případě se jedná o přesčasové hodiny, v druhém případě o jiné překážky na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoníku práce), při kterých náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Řešení situace je jednoduché. Zaměstnavatel je oprávněn určit jiné vyrovnávací období, např. čtyřtýdenní, osmitýdenní apod., nejdéle však 26 týdnů (pouze v kolektivní smlouvě lze stanovit vyrovnávací období v trvání až 26 týdnů [§ 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce].

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce