Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec bude mít v pracovní smlouvě dohodnuté místo výkonu práce Brno. Protože zaměstnanec bude občas plnit pracovní úkoly na celém území města Brna, chceme uvést do pracovní smlouvy i pravidelné pracoviště. Pravidelné pracoviště bude určeno jako konkrétní místo a přesnou adresou, aby měl zaměstnanec nárok na náhradu cestovních výdajů za cesty uskutečněné mimo sjednané pravidelné pracoviště i v rámci města Brna. Je možné takto dohodnout místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště, tedy místo výkonu práce vymezit obcí a pravidelné pracoviště ještě úžeji jako konkrétní adresu?

Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 16427
Odpověď:
Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při pracovní cestě, cestě mimo pravidelné pracoviště, mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelné ho pracoviště, přeložení, dočasném přidělení, přijetí do zaměstnání v pracovním poměru, výkonu práce v zahraničí. Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.
Z uvedeného vyplývá, že dohodnutí místa pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad v užším rozsahu než je dohodnuto místo výkonu práce v pracovní smlouvě, je plně v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce