Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2017

Vydáno: 12 minut čtení
Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2017
Ing.
Jiří
Koch
Vládní návrh novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), vedený jako sněmovní tisk č. 812/0, má
s účinností od 1. 1. 2017
přinést určité změny. V době tvorby tohoto článku je novelizace zákona o účetnictví zařazena na probíhající jednání schůze Poslanecké sněmovny, a tak je reálné, že do konce roku 2016 projde novela celým nezbytným legislativním procesem.
Hlavním důvodem novely je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. 10. 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále „směrnice EU“) a přizpůsobení zákona o účetnictví požadavkům, které vyplývají z výše uvedené směrnice, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie. Novela zákona o účetnictví rovněž respektuje požadavky odborné veřejnosti.
Základní oblasti změn novely zákona o účetnictví lze stručně charakterizovat v několika bodech:
-
povinnost uvádět nefinanční informace některými „velkými podniky“;
<