Nové pojetí provozování kamerových systémů v obecních bytových domech

Vydáno: 12 minut čtení

V lednu 2016 vydal Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) nové stanovisko k instalaci kamerových systémů v bytových domech. Jak ÚOOÚ uvedl, zohlednil v tomto novém stanovisku vlastní dozorové poznatky, stejně jako závěry týkající se kamerových systémů obecně, vyplývající z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu, ale i dalších soudů.

Nové pojetí provozování kamerových systémů v obecních bytových domech
JUDr.
Eva
Janečková
Mezi rozsudky, které posunuly aplikaci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a dopady tohoto zákona na kamerové systémy, nepochybně patří rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 75/2012–28 ze dne 25. září 2013, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 113/2012–133 ze dne 25. února 2015 a rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 11 A 77/2012 ze dne 19. května 2015. V důsledku zmíněných rozsudků ÚOOÚ ustoupil od některých zásad a u dalších došlo ke změkčení přístupu.
 
Kdy je možné kamerové systémy využít?
Častými důvody pro zpracování osobních údajů prostřednictvím pořizování záznamů kamerovými systémy jsou v případě bytových domů ochrana života a zdraví, ochrana majetku, prevence před vandalismem. Stejné důvody uvádějí i obce v případě svých bytovýc