Zaúčtování vyčerpané dotace

Vydáno: 1 minuta čtení

Přebrala jsem účetnictví spolku, ve kterém se proúčtovaly provozní náklady, na které měla být poskytnuta dotace ve výši 700 000 Kč v roce 2014. Bohužel se nesplnily podmínky dotace ze státního rozpočtu, a ta byla v plné výši krácena. Mezitím si na plnou výši dotace vzal spolek krátkodobou půjčku od města splatnou do konce roku 2014. Bylo účtováno o půjčce MD 221/D 249 a časově rozlišená vyčerpaná dotace MD 388/D 691. V roce 2015 se vytvořil s městem splátkový kalendář na 7 let splácení půjčky. Finanční výpomoc bych přeúčtovala na dlouhodobou a zrušila proúčtování časového rozlišení. Je postup správný a jaké účty použít?

Zaúčtování vyčerpané dotace