Končící účetní odpisy

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme veřejnou vysokou školou a v rámci vzdělávací činnosti je prováděna i činnost doplňková. Činnost je prováděna na přístrojích, jejichž odpisové plány (účetní odpisy) se již se blíží ke konci. Některý z přístrojů již bude účetně zcela odepsán, ale přístroj je dosud zcela funkční. Jak postupovat? Zda a kdy lze přehodnotit odpisové plány tohoto majetku a tím prodloužit dobu odepisování a jaký podklad by měl být vypracován pro provedení změny odpisového plánu účetních odpisů?

Končící účetní odpisy
Blažena
Petrlíková,
ID 15741
Odpověď
Účetní jednotky, které dle § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mohou odpisovat majetek, jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Uvedený majetek se odpisuje jen do výše jeho ocenění v účetnictví.
Pokud přístroj je schopen plnit své technickoekonomické funkce déle, než bylo původně uvažováno, je vhodné si opatřit odborný posudek, jak dlouho lze bezpečně přístroj ještě používat. Na základě odborného posudku prodloužíte dobu odpisování. Zůstatkovou cenu přístroje budete odpisovat sníženou sazbou po zjištěnou dobu dle odborného posudku.
Změnu metody odpisování lze provést vždy jen k prvnímu dni příslušného účetního období.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví