Hygienické vybavení pracoviště

Vydáno: 1 minuta čtení

Může si s. r. o. zabývající se ostrahou objektu dát do nákladů + odečíst DPH z nákupu ohřívače/udržovače teploty jídla (nerezový box ve kterém jídlo vydrží teplé několik hodin - elektrický chafing), které využívají zaměstnanci v obědové pauze, protože nedostávají stravenky? A vybavení kuchyňky - talíře, sklenice jsou daňovým nákladem podle § 24 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů?

Hygienické vybavení pracoviště
Ing.
Christian
Žmolík,
ID 15832
Odpověď:
Dle mého názoru je možné výdaje na pořízení zařízení pro udržování teploty jídla pro zaměstnance zahrnout mezi daňově uznatelné náklady, případně zaevidovat jako hmotný majetek a daňově odpisovat, překročila-li by vstupní cena hodnotu 40 000 Kč. Postupovat by se mělo analogicky jako u varných konvic, kávovarů, mikrovlnek apod., které jsou běžně správci daně uznávány mezi daňové náklady a taktéž je v těchto případech uznáván i nárok na odpočet DPH. Samozřejmostí je, že poplatník prokáže, že toto zařízení slouží výhradně pro potřeby vlastních zaměstnanců.
Taktéž náklady na vybavení kuchyňky (talíře, příbory, hrnky, skleničky apod.) sloužící na pracovišti vlastním zaměstnancům jsou běžně uznávaným daňovým nákladem a i v tomto případě lze při nákupu uplatnit odpočet DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů