Aktuální otázky placení daní pomocí platební karty

Vydáno: 13 minut čtení
Aktuální otázky placení daní pomocí platební karty
JUDr.
Jiří
Kroupa
Platební karta představuje v současnosti jeden z nejvíce rozšířených platebních prostředků, který však nenachází příliš širokého využití v oblasti placení daní. Tato skutečnost je negativně vnímána ze strany veřejnosti, činí správu daní v tomto ohledu méně flexibilní ve vztahu k soudobým technologiím a současně znemožňuje správcům daně využít některé přínosy, které jim platba daní kartou může přinést. Lze nicméně předpokládat, že v tomto ohledu dojde v blízké budoucnosti k významnému rozšíření, a to v návaznosti na připravované legislativní změny, které by použití platebních karet v daňové oblasti měly usnadnit.
Platba daní kartou
de lege lata
Platba provedená s využitím platební karty představuje
jednu z forem bezhotovostního platebního styku
. Ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platebním styku“), spadá platba prostřednictvím platební karty mezi platební služby spočívající v provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz plátce prostřednictvím příjemce.
Použití platební karty k úhradě daně1) již v současnosti připouští zákon č.