Snížení základu daně u spolku

Vydáno: 1 minuta čtení

Spolek jako veřejně prospěšný poplatník může uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), až o 30%, maximálně však o 1 000 000 Kč, pokud budou tyto prostředky použity ke krytí nákladů v následujících třech letech. Pochopila jsem správně, pokud bude základ daně na řádku 200 přiznání k dani z příjmů právnických osob např. 3 000 000 Kč, mohu snížit základ o 30% 900 000 Kč ř. 251 a potom základ daně ř. 270 bude 2 100 000 Kč, 19% daň ř. 290 bude 399 000 Kč?

Snížení základu daně u spolku