Použití dotace na sportovní akci

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud nám město poskytne dotaci v rámci Grantového programu na nějakou sportovní akci, je možné tyto peníze místo nákupu věcných cen použít jako finanční odměnu pro vítěze?

Použití dotace na sportovní akci
Ing.
Miroslava
Nebuželská,
ID 14733
Odpověď:
Pokud to podmínky Grantového programu nebo jakákoliv pravidla, které město v souvislosti s čerpáním
dotace
stanovuje, nevylučují, pak lze peníze z této
dotace
použít i na odměnu pro vítěze. Je to obdoba přímé podpory u programů z evropských fondů. Poskytnutá odměna pro vítěze je pak účtována v nákladech a proti tomu je příslušná
dotace
ve výnosech.

Související dokumenty