Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Íránem

Vydáno: 33 minut čtení
Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Íránem
Ing.
Václav
Zíka
Íránská islámská republika představuje druhou největší ekonomiku zemí Středního východu a v poslední době je při různých příležitostech různými osobami uváděna jako jedna z nejperspektivnějších zemí světa pro české podnikatelské subjekty, které si jsou, i po ukončení velké části sankcí proti ní, vědomy potenciálu íránské ekonomiky a možností, které její trh, čítající téměř 80 milionů obyvatel, nabízí.
Dochází tak k organizování různých podnikatelských misí, k zajišťování účastí na rozličných veletrzích v Íránu apod., díky nimž došlo již k rozjednání několika obchodů a investic. Tento trend samozřejmě následuje i česká proexportní agentura CzechTrade, která v dubnu letošního roku otevřela svou novou pobočku přímo v hlavním městě Íránu – Teheránu.
Je dobře, že Česká republika nestojí stranou zájmu o tuto zemi, neboť díky rušení obchodního embarga se do Íránu „valí“ světová konkurence a střídají se tam oficiální návštěvy různých zahraničních představitelů, kteří jsou vždy doprovázeni početnou podnikatelskou misí. Z hlediska naší země je důležité, že Česká republika má v Íránu velmi dobrý zvuk a že tam existuje dobrá historická zkušenost se stroji a zařízeními u nás vyrobenými.
Potenciál pro české subjekty existuje tedy v rámci postupné modernizace íránských podniků, které byly v minulosti vybaveny českým zařízením. Ale nejen tam, obecně se pro ně prostor otevírá v oblasti energetického průmyslu, solárních elektráren, vodního hospodářství, důlní a těžební techniky, v oblasti rozvoje infrastruktury velkých íránských měst, včetně samotného Teheránu. Nabízí se možnosti v oblasti těžkého strojírenství, telekomunikační, letecké i zdravotnické techniky, stavebnictví, potravinářství, zemědělství či petrochemie. České subjekty jsou již aktivní i v oblasti oprav budov a rekonstrukce íránských památek, které jsou poničeny například tamními častými zemětřeseními apod.
Podle veřejně dostupných informací je v tuto chvíli již registrováno několik desítek českých společností a podniků, které mají své partnery v Íránu a některé z nich se již připravují na konkrétní výkon své činnosti přímo na území Íránu, který se bezpochyby nachází ve fázi historické přeměny a nechce po otevření své ekonomiky pouze exportovat ropu a zemní plyn a nakupovat všechno zboží v zahraničí. Nemůže být pochyb o tom, že Írán chce momentálně především posílit svůj vlastní průmysl, svou vlastní výrobu, a to i právě prostřednictvím zahraničních investorů, které tak v tuto chvíli láká na své území.
Velmi důležitým nástrojem pro úspěšné působení českých subjektů v Íránu, ale i těch íránských v České republice (jedna z íránských společností zvažuje například zřízení přímého leteckého spojení mezi Prahou a Teheránem, což by byl další výrazný impulz pro rozvoj vzájemných vztahů mezi oběma státy) je samozřejmě zajištění dostatečné a kvalitní smluvní základny, přičemž klíčová je právě smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu.
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (včetně Protokolu k ní) byla na úrovni ministrů financí obou států podepsána 30. dubna 2015 v Praze a po všech nezbytných legislativních krocích uskutečněných v obou státech vstoupila v platnost 4. srpna 2016. Tato velmi důležitá smlouva byla následně v České republice publikována (včetně jejího rozhodného anglického znění) ve Sbírce mezinárodních smluv č. 47/2016.
Smyslem tohoto stručného textu je informovat všechny zainteresované české subjekty o nejpodstatnějších charakteristikác