Vlastní zdroje VVŠ

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme veřejnou vysokou školou (dále jen „VVš“) a v dalším programovacím období očekáváme, že se nám podaří získat prostředky na projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednou z podmínek pro získání projektů je však i očekávaná spoluúčast organizace (spolufinancování) nákladů projektů z vlastních zdrojů. V této souvislosti bych se ráda zeptala, zda lze jako vlastní zdroje použít Fond provozních prostředků, který může VVš tvořit rovněž ze zůstatku příspěvků ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou činnost k 31. 12. běžného roku v souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Vlastní zdroje VVŠ