Legislativní novinky s komentářem - Postižení majetku ve společném jmění manželů výkonem rozhodnutí po novele občanského soudního a exekučního řádu

Vydáno: 6 minut čtení

Postižení majetku ve společném jmění manželů výkonem rozhodnutí po novele občanského soudního a exekučního řádu

Legislativní novinky s komentářem
JUDr.
Jan
Šafra
Ph.D., LL.M.
Mgr.
Kateřina
Zemanová
Zhruba před měsícem, konkrétně dne 1.7.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů