Zaměstnání malého rozsahu v roce 2015

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsme střední škola, příspěvková organizace, zřízená krajem. Máme zaměstnance, který vykonává práci na pracovní smlouvu - platový výměr na 18 000 Kč, práce bezpečnostního pracovníka na pracovní smlouvu -- platový výměr na 2 332 Kč. Tuto práci však vykonává převážně v noci, tudíž jsou zde příplatky za noc, takže téměř každý měsíc dosahuje příjem více než 2 500 Kč. Nárazově provádí práce na dohodu o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) do 2 500 Kč. 1) Musí být práce bezpečnostního pracovníka považována za práci malého rozsahu? 2) Musí být tato práce považována za zaměstnání malého rozsahu (dále jen „ZMR“) po celou dobu? To znamená, že nemůžeme měnit toto dle aktuálního měsíčního příjmu? 3) Pokud ne, při vykázání DPČ by tak došlo vždy k odvodu na sociální pojištění, protože prý od 1.1.2015 se ZMR pro účely odvodu sociálního pojištění sčítají. Jak je to s placením zdravotního pojištění ve výše uvedeném případě i obecně?

Zaměstnání malého rozsahu v roce 2015
JUDr.
Eva
Janečková
ID 14672
Odpověď:
1)
Zaměstnáním malého rozsahu je každé zaměstnání, ve kterém sjednaný zap