Úspora na dani z příjmů dle § 20 ZDP (platného k 1. 7. 2015)

Vydáno: 14 minut čtení

Základní daňová výhoda, kterou zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nabízí za určitých podmínek zejména veřejně prospěšným poplatníkům, je možnost získat daňovou úsporu na dani z příjmů. Veřejně prospěšní poplatníci mohou snížit základ daně z příjmů o znatelnou část a ti, co vykazují základ daně do výše 300 000 Kč, mají možnost snížit základ daně na nulu, a nezaplatit tak na dani z příjmů ani korunu. Nicméně získání úspory na dani má své podmínky.

Úspora na dani z příjmů dle § 20 ZDP (platného k 1.7.2015)
Ing.
Miroslava
Nebuželská
 
1. Kdo může snížit základ daně a uspořit na dani?
Daňová úspora pro veřejně prospěšné poplatníky je upravena v § 20 ZDP. Zákon explicitně stanovuje, které subjekty nemohou daňovou úsporu získat, a to i přesto, že jsou veřejně prospěšnými poplatníky.
Jde konkrétně o následující subjekty:
-
obec
-
Obec je veřejnoprávní korporací. Je to právnická osoba působící v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávným celkem prvního stupně.
-
kraj
-
Kraj je veřejnoprávní korporací. Je to právnická osoba působící v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je vyšším územně samosprávným celkem.
-
poskytovatel zdravotních služeb
-
Poskytovatel zdravotních služeb je právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č.