Vybraná judikatura NSS v oblasti daně z příjmů v souvislosti s problematikou rozlišení oprav a investic

Vydáno: 23 minut čtení

V tomto vydání pokračujeme v exkurzu do judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“). V předchozím čísle jsme se věnovali judikátům v oblasti daně z příjmů v přímém dopadu na neziskové organizace. V dnešním příspěvku se zaměříme na judikaturu týkající se problematiky oprav a technického zhodnocení. U tohoto tématu se nemusíme ohlížet na to, zda jsou rozhodnutí soudu ve věci neziskového nebo podnikatelského subjektu, neboť právní úprava v této věci je v zásadě identická pro oba typy organizací. Protože judikátů v této oblasti je poměrně široká škála, zaměříme se na ty relativně novější.

Vybraná judikatura NSS v oblasti daně z příjmů v souvislosti s problematikou rozlišení oprav a investic
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
Opětovně upozorňuji, že kompletní znění rozhodnutí soudu je možno dohledat na odkazu www.nssoud.cz.
 
Možný souběh technických zhodnocení a oprav
Než se budeme zabývat judikáty týkajícími se vlastního posouzení, zda se v konkrétním případu jednalo o technické zhodnocení nebo opravu, musíme se podívat, jak se NSS dívá na situace, kdy souběžně dochází k pracím majícím charakter technického zhodnocení a pracím, které mají charakter oprav. Jedná se například o následující situace:
-
je budována nástavba bytového domu a současně jsou provedeny i opravy omítky na celém domě,
-
je prováděna rekonstrukce toalet ve škole, zároveň se vyměňuje dlažba na přilehlých chodbách.
Zde bych si dovolil poukázat na dva judikáty z roku 2013
Judikát
8 Afs 65/2012 - přebudování prodejny na alergologickou ambulanci a související oprava střechy (březen 2013)
Tento případ je součástí dlouhodobějšího sporu - je potřeba také věnovat pozornost rozhodnutí 8 Afs 36/2011, které představuje předchozí řízení v této věci.
  
Rekapitulace předmětu sporu
V tomto případě daňový subjekt nezpochybňoval to, že přebudováním prodejny na alergologickou ambulanci došlo k technickému zhodnocení kvůli změně účelu užívání (tedy definiční znaky rekonstrukce), domáhal se však potvrzení správnosti svého postoje, že některé práce prováděné v rámci stavební akce mají být vyhodnoceny jako oprava - konkrétně se jednalo o výměnu střešní krytiny. Správce daně ale tvrdil, že práce byly prováděny v rámci jedné akce s cílem celkové rekonstrukce objektu, a že je tudíž nezbytné vyhodnotit je jako celek - tedy vše jako technické zhodnocení.
  
Rozhodnutí soudu
Soud v tomto případě dal za pravdu správci daně. Bylo mimo jiné poukázáno na skutečnost, že ve vazbě na nově budované ordinace lékařů došlo také ke zvýšení světelné výšky místností, a tím k posunutí roviny střechy (aby byly naplněny hygienické podmínky), bylo nově vybudováno štítové zdivo. Ve vazbě na toto hodnocení bylo konstatováno:
Stěžovatelkou zpochybňovaná argumentace krajského soudu, že se ve výsledku jed