Honorář důchodce a pojištění

Vydáno: 3 minuty čtení

Důchodce několikrát do roka obdrží honorář za příspěvek do časopisu ve výši nad 10 tis. Kč v měsíci od jednoho plátce. Musí se hned po přijetí honoráře zaregistrovat k SP a ZP a zaplatit nějakou zálohu? V případě že ano, v jaké výši? V případě, že by se musel přihlásit a další honorář nad 10 tis. by obdržel po několika měsících, musel by případné zálohy na SP platit i v těchto „prázdných měsících“, nebo by se musel ještě týž měsíc přihlášení zase odhlásit?

Honorář důchodce a pojištění
Ing.
Marta
Ženíšková,
ID 14454
Odpověď:
OSSZ a zdravotní pojišťovně se oznamuje zahájení a skončení výkonu činnosti. Pro oznamovací povinnost není proto rozhodující, do kterého měsíce byl příjem zúčtován nebo v kterém byl vyplacen.
V roce zahájení činnosti neplatí poživatel starobního důchodu zálohy ani na sociální a ani na zdravotní pojištění. V následujících letech se platí záloha na pojistné na zdravotní pojištění vždy.
Zálohy na pojistné na sociální pojištění platí poživatel starobního důchodu v následujících letech pouze tehdy, jestliže byl v předchozím kalendářním roce povinně účasten důchodového pojištění aspoň v jednom měsíci, to znamená, že daňový základ (rozdíl mezi příjmy a výdaji) dosáhl u něho stanovené výše. V roce 2014 činila tato výše příjmu po odpočtu výdajů 62 261 Kč, v roce 2015 činí 63 865 Kč. Tyto částky platí při výkonu činnosti ve všech 12 měsících kalendářního roku. Tyto částky se poměrně snižují, nebyla-li činnost vykonávána ve všech měsících. Při příjmu nižším než činí roční hranice příjmu pro vznik účasti na důchodovém pojištění, se nedoporučuje opakované oznamování ukončení činnosti a opětovné zahájení činnosti, jak je patrno z tohoto příkladu:
Poživatel starobního důchodu začal psát příspěvky v červenci 2014, autorské příjmy nad 10 000 Kč činily 60 000 Kč, paušální výdaje činí 24 000 Kč (40%). Daňový základ 36 000 Kč je vyšší než hranice příjmu 31 127 Kč pro povinnou účast na důchodovém pojištění při činnosti v 6 měsících v roce 2014. OSVČ musí zaplatit za rok 2014 pojistné ze základu 18 000 Kč a od dubna 2015, tj. od měsíce, v němž podala přehled za rok 2014, i zálohy na pojistné z měsíčního základu 3 000 Kč. V roce 2015 za celý rok bude příjem po odpočtu výdajů také činit 36 000 Kč. Tato částka je nižší než 63 865 Kč, proto není účastna pojištění a zaplacené zálohy za duben až prosinec se jí vrátí. Pokud by ale oznámila, že činnost vykonávala jen ve dvou měsících, potom hranicí příjmů pro povinnou účast není 63 865 Kč, ale jen 10 635 Kč. OSVČ by musela i z příjmů za rok 2015 zaplatit pojistné ze základu 18 000 Kč. V roce 2016 by minimální měsíční základ pro zálohy činil 9 000 Kč (18 000 Kč děleno dvěma měsíci).

Související dokumenty