Přeřazení na jinou práci v rámci úvazku

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnáváme asistentku pedagoga na 0,5 úvazku. V době pracovní neschopnosti jiného pedagoga byla asistentka využita na výuku ve třídě, kde chyběla nemocná učitelka. Ve třídě, kde asistentka jinak vykonává svoji práci (jedná se o asistenci u dítěte s jednou ručičkou), tuto práci zastala třídní učitelka. Záskok za nemocnou učitelku trval 3 dny. Nevíme, jak správně postupovat. Má se s asistentkou sepsat dohoda o změně pracovní smlouvy (převedení na jinou práci), anebo je možné to posuzovat jenom jako výpomoc, protože v době zastupování nemocné učitelky nevykonávala svoji práci? Mohla by se tato situace řešit pouze odměnou za vykonávání práce ve vyšší platové třídě? Někdy využíváme asistentku i jako učitelku v té samé třídě kde vykonává funkci asistentky, a to v případě, že třídní učitelka jde třeba jen na 2 hodiny k lékaři. Takovou situaci řešíme přiměřenou odměnou.

Přeřazení na jinou práci v rámci úvazku
JUDr.
Eva
Janečková,
ID 14456
Odpověď:
Nejvhodnější by bylo uzavřít dohodu o převedení na jinou práci. Tato dohoda by však musela být uzavřena před převedením na jinou práci. Lze ji samozřejmě antidatovat, což ale není v souladu s právem.
Nejvhodnější řešení vzhledem k tomu, že - jak lze usoudit z dotazu - již k jiné práci došlo, je přiznání odměny.

Související dokumenty