OSVČ a nenahlášení porodu na SP a ZP

Vydáno: 1 minuta čtení

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) před porodem ukončila živnost a začala si omylem platit ZP v částce jako osoba bez příjmů. Porodila v 8/2014 a tuto skutečnost nenahlásila ani na Správu sociálního zabezpečení ani na zdravotní pojišťovnu. Nyní si to uvědomila a změnu na úřadech provedla. 1) Jakým způsobem může dostat zpět omylem zaplacené zdravotní pojištění? 2) Může také po nahlášení na Správu sociálního zabezpečení zpětně dostat porodné a přídavky na děti?

OSVČ a nenahlášení porodu na SP a ZP
Ing.
Marta
Ženíšková,
ID 14469
Odpověď:
Přeplatek na pojistném vrací zdravotní pojišťovna bez žádosti, pokud jej sama zjistila. O přeplatek na pojistném může žádat i pojištěnec a to až v období 10 let po roce, v němž vznikl. Požádejte proto zdravotní pojišťovnu o vrácení přeplatku za období od narození dítěte. Upozorňuje se, že jste nesplnila zákonnou povinnost oznámit zdravotní pojišťovně narození dítěte, tj. důvod pro vznik povinnosti státu platit pojistné na zdravotní pojištění za Vás. Zdravotní pojišťovna posoudí, jaké opatření z nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě učiní.
Porodné a přídavky na děti jsou dávky, jejichž poskytování závisí na výši příjmu v rodině. Nárok na porodné může být uplatněn jen do jednoho roku od narození dítěte. Přídavek na dítě může být poskytnut zpětně za dobu 3 měsíců před uplatněním nároku. Nárok na tyto dávky se uplatňuje u úřadu práce.

Související dokumenty