Automatické zaúčtování faktur

Vydáno: 5 minut čtení

Jakým způsobem můžeme zajistit splnění § 11 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ “), tj. povinnosti vyhotovování příslušných účetních dokladů? Co je v případě automatických, systémem zajišťovaných procesů přenosu a účtování faktur považováno za účetní doklad?

Automatické zaúčtování faktur
Ing.
Martin
Děrgel,
ID 14472
Odpověď:
V souladu s § 6 odst. 2 ZÚ jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat účetní případy v účetních knihách (dále jen „účetní zápisy“) pouze na základě účetních záznamů podle odst. 1, tj. pouze na základě účetních dokladů. Obvyklá posloupnost událostí je:
1.