Zdanění DPP a DPČ a odvody na SP a ZP

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak budou zdaněny dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) a dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) v závislosti na tom, zda je podepsané nebo nepodepsané Prohlášení poplatníka? Jak to bude u DPP a DPČ s odvody na SP a ZP?

Zdanění DPP a DPČ a odvody na SP a ZP
Ing.
Petra
Konderlová,
ID 14491
Odpověď:
Od 1.1.2014 již lze uplatnit srážkovou daň jen u dohod o provedení práce dle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pokud úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a poplatník nepodepíše prohlášení k dani. Všechny ostatní příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 ZDP - včetně DPČ, se zdaňují vždy zálohou na dani podle § 38h ZDP. Není podstatné, jestli poplatník (zaměstnanec) podepsal prohlášení k dani anebo nepodepsal, ani jaká je výše příjmu.
Shrnutí:
DPP:
Pokud zaměstnanec pracuje na DPP, nepodepíše prohlášení k dani a jeho příjem z DPP je do 10 000 Kč měsíčně, pak se mu bude srážet z příjmů z DPP srážková daň. Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení k dani (nemá ho podepsaný nikde jinde), pak se mu bude z odměny strhávat zálohová daň.
Pokud příjem z DPP bude do 10 000 Kč měsíčně, pak se neodvádí ZP ani SP. Pokud bude příjem nad 10 000 Kč měsíčně, musíte zaměstnance přihlásit k SP i ZP a pojistné za zaměstnance odvést.
DPČ:
Nezávisle na výši příjmů a podepsání/nepodepsání prohlášení k dani se bude zdaňovat zálohovou daní.
Pokud příjmy z DPČ budou do 2 500 Kč měsíčně, pak se neodvádí SP ani ZP. Pokud budou vyšší, srážíte a odvádíte pojistné z DPČ.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů