Rodičovská dovolená - migrující pracovník

Vydáno: 1 minuta čtení

Náš zaměstnanec je Čech. Jeho manželka je Slovenka s trvalým pobytem na Slovensku. Jeho manželka má zde v ČR vyřízen přechodný pobyt. Má potvrzení o přechodném pobytu od MVČR. Manželka je osoba samostatně výdělečně činná (dále „OSVČ“). Jako OSVČ platí daně, sociální a zdravotní pojištění zde v ČR. Neplatila si nemocenskou. Nyní je na rodičovské dovolené. Rodičovská dovolená jí byla přiznána a vypočítána na základě mzdy manžela, ze které bylo a je odváděno nemocenské pojištění. Úřad práce považuje manželku za migrujícího pracovníka a na základě toho po ní požaduje, aby každoročně dokládala, že je zaměstnána. Pokud není zaměstnána, musí dokládat, že zde opravdu žije. Rovněž požadují její osobní návštěvu na úřadě. Postupuje Úřad práce správně? Domníváme, že za migrujícího pracovníka by mohla být považována v případě, že i její manžel není občanem ČR. Oba zde vlastní nemovitost, kde bydlí. Při žádosti o rodičovský příspěvek musela manželka podepsat poučení pro migrující pracující.

Rodičovská dovolená - migrující pracovník
JUDr.
Eva
Janečková,
ID 14349
Odpověď:
Nelze nalézt definici migrujícího pracovníka, která by byla shodná pro všechny oblasti. Obecně je ale možné říci, že migrujícím pracovníkem je osoba, které využívá volný pohyb pracovníků po EU. Jedná se o pracovníka, který během svého aktivního života je či byl výdělečně činný (ekonomicky aktivní) a tedy pojištěný v několika státech EU, EHP či Švýcarsku. Je-li tedy manželka OSVČ, nejen rodinným příslušníkem manžela, je považována za migrujícího pracovníka, neboť zákon ani předpisy Společenství postavení manžela neřeší.

Související dokumenty