Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 - druhé pokračování

Vydáno: 14 minut čtení
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 – druhé pokračování
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
V návaznosti na příspěvky k publikovaným novelám zákona o daních z příjmů ke zdanění příjmů fyzických osob, které byly publikovány ve FDÚB č. 1/20161) a č. 2/20162), v tomto příspěvku přináším přehled dalších změn ve zdaňování příjmů fyzických osob, ke kterým došlo v dosavadním průběhu roku 2016 a které svou účinností zasahují do zdaňovacího období roku 2016. Stejně jako v předchozích příspěvcích je příspěvek i v tomto případě zaměřen pouze na ty novely zákona o daních z příjmů s vlivem na zdanění příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016, které již byly schváleny a
byly publikovány
ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že do zákona vedle zákonodárného sboru zasáhl i Ústavní soud, bude příslušný nález Ústavního soudu rovněž zahrnut mezi novelizace zákona o daních z příjmů3).
Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 271/2016 Sb.
Na základě návrhu skupiny sedmnácti senátorů na zrušení