Těhotenství v době výpovědi od zaměstnavatele, ochranná doba

Vydáno: 1 minuta čtení

Máme zaměstnankyni, které 21.3.2015 skončila tříletá rodičovská dovolená. Protože v době její nepřítomnosti byla její funkce zrušena, dostala 23.3.2015, první pracovní den po nástupu po rodičovské dovolené, výpověď z organizačních důvodů § 52 c) zákoníku práce . Od tohoto data, z důvodu zrušeného pracovního místa, a tím překážce na straně zaměstnavatele, jsme dotyčné vypláceli náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Pracovní poměr měl skončit 31.5.2015. Dne 27.5.2015 nám tato zaměstnankyně však oznámila, že je těhotná. V době předání výpovědi těhotná nebyla, takže výpověď je platná, ale je v ochranné době, takže pracovní poměr 31.5.2015 neskončí a v těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené tedy bude stále naším zaměstnancem. Tady máme dotaz, zda ji musíme po dobu těhotenství, před nástupem na mateřskou dovolenou (tj. od 1.6.2015 do cca prosince 2015) stále platit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, nebo jak tuto dobu pojmout? Může si event. požádat o neplacené volno z důvodu péče o dítě (pokračovat v rodičovské dovolené do 4 let věku prvního dítěte)?

Těhotenství v době výpovědi od zaměstnavatele, ochranná doba
JUDr.
Eva
Janečková,
ID 14310
Odpověď:
V případě, že je zaměstnankyně v ochranné době, správně uvádíte, že pracovní poměr zatím nemůže skončit z vůle zaměstnavatele. Pokud byste zaměstnankyni nabídli prozatímně jinou práci, výpověď pro nadbytečnost by byla napadnutelná. Možná řešení jsou v podstatě jen 3:
1)
Odvolání výpovědi - podle § 50 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), ve znění pozdějších předpisů, lze pouze se souhlasem druhé smluvní strany.
2)
Vyplácení náhrady mzdy - protože se jedná o překážku na straně zaměstnavatele, je nutné vyplácet náhradu mzdy až do konce ochranné doby
3)
Dohoda o ukončení pracovního poměru.
Ze strany zaměstnankyně je možné požádat o neplacené volno z důvodu péče o dítě - bude se ovšem jednat o neplacené volno, nikoli o pokračování rodičovské dovolené, která zaměstnankyni podle ZP náleží pouze do 3 let věku dítěte.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce