Práce přesčas

Vydáno: 1 minuta čtení

Chci se zeptat, jak bude proplacena práce přesčas, pokud si zaměstnanec nevybere náhradní volno. Pracovní doba od pondělí do pátku. Práce přesčas v sobotu a v neděli. Dostane zaměstnanec za sobotu 25% a za neděli 25%, nebo dostane za sobotu 25% a za neděli 50%? Samozřejmě k tomu příplatek ve výši 10%.

Práce přesčas
JUDr.
Eva
Janečková,
ID 14318
Odpověď:
Podle § 114 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), náleží zaměstnanci za práci přesčas dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku. Podle § 118 zákoníku práce náleží zaměstnanci za práci v sobotu a v neděli dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10% průměrného výdělku.
Zaměstnanci pracujícímu přesčas v sobotu a v neděli proto náleží dosažená mzda a za každý den příplatek nejméně ve výši 35%.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce