FKSP - věcný dar při odchodu do starobního důchodu

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnanci vznikne nárok na starobní důchod v srpnu roku 2015. Pracovní poměr skončí 31.12.2015. Můžete mi, prosím, sdělit, kdy udělit věcný dar nebo odměnu, zda v době nároku na starobní důchod, nebo v době faktického ukončení pracovního poměru? Lze věcný dar nebo finanční odměnu udělit i zaměstnanci, který jde do předčasného důchodu? A ještě jednou ten samý případ, ale jednalo by se o finanční odměnu ze mzdových prostředků, kterou přiznává ředitel ve výši stanovené vnitřním platovým předpisem. Zatím jsme ji vypláceli v době faktického ukončení pracovního poměru.

FKSP - věcný dar při odchodu do starobního důchodu
JUDr.
Eva
Janečková,
ID 14320
Odpověď:
Ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, zcela jednoznačně váže poskytnutí daru na odchod do důchodu, nikoli na vznik nároku na důchodu. Dary tedy mají být udělovány v den faktického ukončení pracovního poměru.
V případě, že je osoba v době odchodu do předčasného důchodu stále zaměstnancem, je možné dar poskytnout i jemu, neboť zmíněná vyhláška mezi řádným a předčasným důchodem nerozlišuje.
Uvedené se týká i finanční odměny.