FKSP - věcný dar při odchodu do starobního důchodu

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnanci vznikne nárok na starobní důchod v srpnu roku 2015. Pracovní poměr skončí 31.12.2015. Můžete mi, prosím, sdělit, kdy udělit věcný dar nebo odměnu, zda v době nároku na starobní důchod, nebo v době faktického ukončení pracovního poměru? Lze věcný dar nebo finanční odměnu udělit i zaměstnanci, který jde do předčasného důchodu? A ještě jednou ten samý případ, ale jednalo by se o finanční odměnu ze mzdových prostředků, kterou přiznává ředitel ve výši stanovené vnitřním platovým předpisem. Zatím jsme ji vypláceli v době faktického ukončení pracovního poměru.

FKSP - věcný dar p