Obecná odpovědnost zaměstnance

Vydáno: 1 minuta čtení

Vztahuje se obecná odpovědnost zaměstnance i na dohody o provedení práce či činnosti uzavřené s osobami mladšími 18 let, s nimiž nelze uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti (brigádníci při prodeji zboží ve stánku, kteří pracují s hotovostí)?

Obecná odpovědnost zaměstnance
JUDr.
Eva
Janečková,
ID 14297
Odpověď:
Ustanovení § 250 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jasně říká, že obecná odpovědnost se týká zaměstnance. Zaměstnancem je i osoba zaměstnaná na základě dohod a osoba mladší 18 let. Obecná odpovědnost se na ně proto vztahuje také.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce