Odpisy - veřejně prospěšný poplatník

Vydáno: 4 minuty čtení

Veřejně prospěšný poplatník (dále jen „VPP“) nakoupil auto Mercedes Transportér za 950 000 Kč. Toto auto bylo financováno z 50% z přijatých darů a 50% z vlastních zdrojů. Dary přijaté pro financování tohoto auta byly účtovány MD 221/D 901 (Vlastní jmění). Jak správně stanovit: 1) Účetní odpisy včetně jejich proúčtování. Účetní odpis bude stanoven z PC 950 000 Kč. Je třeba rozpouštět vlastní jmění do výnosů MD 901/D 648? V tomto případě by to byla částka ve výši 50% vypočtených účetních odpisů. 2) Jak to bude s daňovými odpisy. Musí se daňově odpisovat ze snížené pořizovací ceny o hodnotu darů na tento majetek? V případě, že využiji osvobození na bezúplatné příjmy (dary) - musím v daňovém přiznání vyloučit účetní odpisy majetku, který byl nabyt bezúplatně. V daňovém přiznání pak nebudu již zohledňovat rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. Pokud se VPP vzdá osvobození bezúplatných příjmů, pak bych měla tento rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy v daňovém přiznání zohlednit.

Odpisy - veřejně prospěšný poplatník
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 14091
Odpověď:
Nejdříve se zaměřme na oblast daňových odpisů. Jak vyplývá z úpravy