VAT EU

Vydáno: 5 minut čtení

Obdržela jsem fakturu od nového dodavatele ze 3. země, konkrétně USA, kde je mimo platebních údajů uvedeno i VAT EU826012240. Při kontrole přes náš informační systém (Helios - uživatelské ověření, ne přes DIČ - VIES) mi byla potvrzena platnost tohoto DIČ. Předpokládám tedy, že firma je registrována k DPH v rámci EU, ale nikdy jsem se zatím s tímto formátem VAT nesetkala, vždy písmena na začátku určovala zemi registrace. Můžete mi, prosím, k tomu říci něco více? Budu fakturu samovyměřovat jako plnění přijaté z EU od osoby registrované k DPH v rámci Unie?

VAT EU
Ing.
Martin
Děrgel,
ID 13989
Odpověď:
Základní úprava daňových identifikačních čísel, resp. osobních identifikačních čísel pro DPH členských států EU je dána článkem 215 Směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému DPH, ve znění pozdějších předpisů, který pojednává o identifikaci. Pro odlišení osobního identifikačního čísla členských států musí toto číslo obsahovat předponu podle kódu