Odpovědnost za škodu

Vydáno: 2 minuty čtení

V letošním školním roce jsme poprvé organizovali lyžařský výcvik pro 7. třídy základní školy na základě Smlouvy o provedení lyžařské výuky. Lyžařskou výuku pro nás pořádal Dům dětí a mládeže (dále jen „DDM“). Na lyžařském výcviku byli přítomni 2 naši pedagogové jako pedagogický doprovod a zároveň instruktoři výuky. Vedoucím celého kurzu byl ředitel DDM, který také vykonával funkci instruktora výuky. Na lyžařském výcviku došlo ke 3 úrazům, které jsou zapsány v naší knize úrazů (Zš Nový Bydžov), do knihy úrazů byly zapsány také v DDM Nový Bydžov. Dle mého názoru je odpovědná za škodu naše škola a úrazy bychom měli vypořádat s pojišťovnou my. Dle názoru pana ředitele DDM (po poradě s odborníky) je odpovědný za škodu DDM a úrazy má řešit on.

Odpovědnost za škodu
PhDr. et Mgr.
<