PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Lze zařadit ekonomku základní školy do 11. platové třídy na základě následujících činností, které prokazatelně vykonává: - zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, - zpracování analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření? Zaměstnankyně má střední vzdělání s maturitní zkouškou, práci vykonává svědomitě a kvalitně již řadu let, proto je zařazena momentálně v 10. platové třídě, pro kterou nesplňuje vzdělání.
Vydáno: 26. 10. 2023
Dne 28. 8. 2023 jsme přijali do pracovního poměru asistentku pedagoga na dobu 1 roku. Žákyně, která jí byla přiřazena k asistenci, dne 15. 9. 2023 odchází z naší školy do speciální školy. Asistentka chce k tomuto datu u nás ukončit pracovní poměr ve zkušební době. Zaměstnavatel souhlasí. Jak má být ukončen pracovní poměr, když ani jedna strana vlastně nepodala druhé straně výpověď, ale dojde k ukončení na základě dohody? Pokud bude sepsána dohoda o rozvázání pracovního poměru, je nutné uvádět, že k situaci došlo ve zkušební době? Dalo by se říct, že uvedené pracovní místo bylo zrušeno, tudíž k rozvázání pracovního poměru došlo ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost. Vzhledem k tomu, že běží zkušební doba, pak není povinností zaměstnavatele vyplatit odstupné?   
Vydáno: 13. 09. 2023
Dojde k nějaké změně k 1. 9. 2023 u pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických pracovníků? Nyní máme ve škole již druhým rokem paní učitelku (již měla dvakrát pracovní smlouvu na jeden rok) – můžeme jí od 1. 9. 2023 dát smlouvu opět na jeden rok, nebo již musí být smlouva na dobu určitou, nebo s ní již nemůžeme uzavřít pracovní poměr? Je platné znění, že pracovní smlouva (pokud to není např. záskok za mateřskou dovolenou, nemoc) musí být sjednána minimálně na 12 měsíců, tj. smlouva od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024? Budou se týkat od 1. 9. 2023 pracovních smluv nějaké změny? 
Vydáno: 30. 08. 2023
Prosím o odpověď na následující otázku. 1. 3. 2023 k nám na základní školu nastoupila zaměstnankyně na pozici učitelky v mateřské škole. Platová třída 9, stupeň 4. Má tato vzdělání: - střední vzdělání - obor sociální péče - sociálněsprávní činnost - studium ukončené maturitou - vyšší odborné vzdělání - obor letecká doprava v ČR - studium ukončené absolutoriem - dvouleté střední vzdělání - obor předškolní a mimoškolní pedagogika - studium ukončené maturitou Splňuje dosaženou praxi vyššího odborného vzdělání, i když ho dosáhla v jiném oboru, tzn. v letecké dopravě? Děkuji za odpověď.
Vydáno: 17. 04. 2023
Jaká má ředitel oprávnění, když: 1. jede na pracovní cestu – schvaluje si cestovní příkaz sám? 2. má např. z nějakého projektu uzavřenou dohodu o provedení práce – může si ji podepsat sám, a pokud ne, tak kdo mu ji podepisuje? 3. vede v organizaci pokladnu - může si uzavřít sám se sebou dohodu o hmotné odpovědnosti (dohoda o odpovědnosti za hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování)? 
Vydáno: 07. 12. 2022
Jsme základní škola, příspěvková organizace zřízená obcí. Učitel základní školy je převeden na funkci zástupce ředitele. Stačí tuto změnu provést pouze na základě dohody o změně pracovní smlouvy nebo bude dotyčný do funkce jmenován ředitelem školy?
Vydáno: 30. 11. 2022
Jsme soukromá základní umělecká škola. Máme zaměstnankyni, která má ve smlouvě uvedeno "mentor pěveckého oddělení, správce školského systému a kontrolor pedagogické činnosti". Samotnou výuku žáků neprovádí. Může být zařazena jako pedagogický zaměstnanec s nárokem na ŘD ve výši 320 hodin/ročně?
Vydáno: 16. 09. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době chceme zařadit výchovnou poradkyni do 13. platové třídy, protože bude splňovat předpoklady pro toto zařazení. Ptáme se, jakou platovou třídu má mít pan zástupce ředitele, který tuto zaměstnankyni vede jako učitelku? Jako výchovnou poradkyni ji prý povede pan ředitel, který již 13. platovou třídu má. Ale jako pedagogického pracovníka ji řídí i pan zástupce, a protože se v podstatě jedná o jeden pracovní poměr, měl by podle našeho názoru mít 13. platovou třídu i pan zástupce ředitele, ale nejsme si zcela jistí. 
Vydáno: 08. 09. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Jako zástup za učitelku, která odešla na mateřskou dovolenou jsme vzali do pracovního poměru učitele, který nemá ukončené vysokoškolské vzdělání - je pouze Bc, chybí mu 1 zkouška a také nemá pedagogické vzdělání. Pracuje u nás asi rok. (Doposud se nám nepodařilo sehnat jiného kvalifikovaného pracovníka na tuto pozici). Jak mu máme prodloužit pracovní poměr, co je třeba do prodloužení uvést?
Vydáno: 01. 09. 2022
Základní škola chce pořídit vybavení do kuchyně na operativní leasing, je to možné?
Vydáno: 29. 07. 2021
Dne 1. 9. 2021 odchází paní učitelka X na nemocenskou, od 16. 12. 2021 začíná čerpat mateřskou dovolenou, 31. 1. 2022 se jí narodí dítě, je s ním doma do 3 let věku, tzn. do 31. 1. 2025. My současně, tedy od 1. 9. 2021 sjednáváme pracovní poměr s jiným učitelem na dobu určitou – po dobu nemoci, MD a RD výše uvedené učitelky X. Tedy ve výsledku do 31. 1. 2025 – doba přesáhne 3 roky. Může to tak být? Nebo jak tuto situaci řešit?
Vydáno: 28. 07. 2021
Pokud ředitel školy se chce vzdát funkce ze zdravotních důvodu (chce úplně skončit v zaměstnání), jak má postupovat? Ředitel vykonává funkci na základě jmenování zřizovatele (kraj), před jmenováním neměl uzavřenou žádnou pracovní smlouvu. Jmenování bylo v roce 2018. V samotném jmenování není uvedena doba určitá, ale předpokládá se, že platí po dobu 6 let (pravděpodobně dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Ředitel se obrátí na svého zřizovatele se vzdáním se funkce. Musí ještě podat výpověď, adresovanou právnické osobě, jejímž statutárním organem de facto je (vlastně podává výpověď sám sobě), aby legitimně ukončil svůj pracovní poměr? Doplnění dotazu: Ředitel současně má dlouhodobou neschopnost. Chce ukončit své působení ve funkci k 30. 6. 2021, od 1.7. již zažádal o starobní důchod. Potřebuje již k 30. 6. 2021 byt bez žádných závazku vůči škole. Proto se ještě jednou ptám pro upřesnění: KDO (jako představitel školy) mu podepíše výpověď z pracovního poměru? Má času dost na dvou měsíční výpovědní lhůtu. Má tu výpověď podepsat jeho zástupce? Ovšem zastupující zástupce se pořád podepisuje místo ředitele s příponou v. z. Nebo si ředitel výpověď podepíše sám, jelikož je pořád ředitelem školy? Zajímá mně opravdu tato administrativní formalita, která osoba (za této situace) je oprávněna podepsat výpověď?
Vydáno: 10. 03. 2021
Jak krátit nárok na 12 dní samostudia v případě kratšího úvazku? Např. úvazek 0,5, kdy zaměstnanec pracuje 5 dní v týdnu, znamená, že má za rok nárok na 6 dní samostudia, i když pracuje jen 4 hodiny denně (6x za rok nejde do práce), nebo se to bere jako dovolená a má 12 dní (vždy 4 hodiny denně)? Je jedno, zda pracuje např. 3 dny v týdnu nebo každý den? 
Vydáno: 29. 09. 2020
Na základní školu (přísp. org.) jsme přijali do funkce "učitelku" - inženýrku s vysokoškolským vzděláním následujících oborů: - vysoká škola ekonomická - obor Učetnictví a finanční řízení podniku - ČVUT v Praze - absolvování programu celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. - program Master of Businness Administration. Samozřejmě absolvovala studium na střední ekonomické škole zakončené maturitní zkouškou. Bude vyučovat anglický jazyk na 2. stupni - plný úvazek. Zařazena byla do platové třídy 12. Kolik let ji budeme odečítat z dosažené praxe, když splňuje vysokoškolské vzdělání, nikoli magisterské nebo bakalářské?
Vydáno: 30. 08. 2020
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Máme také školní jídelnu, ve které se stravují žáci i zaměstnanci školy, případně v rámci doplňkové činnosti cizí strávníci. Asi 3 žáci musí mít bezlepkovou dietu. Prosím, musíme kvůli těmto žákům s bezlepkovou dietou platit každý měsíc nutriční terapeutku? Nestačilo by např. zaplatit za sestavení několika vhodných jídelníčků pro tyto žáky, které by se pak používaly? Vždyť naše kuchařky jsou samy schopné bezlepkovou stravu uvařit. Nebo nějaké jiné řešení?
Vydáno: 25. 08. 2020
Přijímáme učitele odborných předmětů pro truhláře. Doložil nám zápočet o odpracované době z funkce truhláře, OSVČ - lektorská činnost měkkých dovedností, dále doložil potvrzení od Sboru Křesťanského společenství, kde pracoval 14 let jako lektor, přednášková činnost, pastorační poradenství a jako pedagogogickou činnost má uvedeno pouze tři roky. Dále pracoval v Americe na Harvest Bible College, odkud doložil potvrzení za dobu od roku 2006 do 2012, zde učil základy hebrejštiny, řečtiny a náboženství. Toto potvrzení není doloženo s razítkem výstupní organizace. Prosím o zodpovězení dotazu, zda a v jaké výši mohu započítat odpracovanou dobu pro zařazení do 12. platové třídy pedagoga. Dále mám dotaz ohledně zápočtu praxe zástupce ředitele střední školy, kde jmenovaný pracoval jako nepedagog-správa majetku, vedoucí pracovník. Od srpna bude pracovat na stejné škole jako pedagog-zástupce ředitele pro odborný výcvik, vzdělání má splněno. Prosím o sdělení, zda pro funkci zástupce ředitele mohu uznat práci nepedagoga plně, nebo 2/3. Jedná se o to, že jako zástupce bude mít úvazek složen i z nepedagogických-managerských činností. 
Vydáno: 15. 07. 2020
Zástupci z řad rodičů byli řádně zvoleni v září 2018, mají tedy mandát do září 2021. Nyní jeden z nich přestává být rodičem naší školy, protože mu dcera přechází na víceleté gymnázium. Jak doporučujete dál potupovat? Může do září 2021 fungovat rada bez tohoto jednoho člena? Vzhledem k velikosti školy (700 žáků) jsou doplňující volby - pouze na rok - organizačně velmi náročné.
Vydáno: 24. 06. 2020
Máme vyučující, která má ve smlouvě dáno, že je učitelka 1. stupně. V příštím roce by měla učit i na druhém stupni. Kolik hodin na prvním stupni musí odučit, aby splňovala podmínku, která je dána ve smlouvě - učitelka 1. stupně. Počítáme s plným úvazkem 22 hodin, musí mít větší část - tedy 12 hodin na prvním stupni a zbytek může mít na druhém? Nebo je to jinak?
Vydáno: 29. 04. 2020
Jsme základní škola - příspěvková organizace, která má pod sebou 4 mateřské školy. Ve školním roce 2020/2021 se hlásí do mateřské školy chlapec, kterému budou v září 2020 4 roky a má diabetes 1. typu. Pod kůží má nainstalovaný senzor, který je napojen na mobilní telefon matky, která mu v současné době podává inzulin. Od září by měl chlapec využívat inzulínovou pumpu. Chtěli jsme se zeptat, zda může učitelka mateřské školy obsluhovat pumpu nebo inzulinové pero dítěti, aniž by prošla nějakých zdravotnickým kursem nebo přednáškou. Nebo je škola (případně rodiče) povinna zajistit asistentku k dítěti a kdo hradí mzdové náklady této pracovnici. Zajímalo by nás, co vše musí škola zajistit po dobu pobytu dítěte v mateřské škole a jaké povinnosti plynou rodičům dítěte ve vztahu ke škole. Měla by být uzavřena nějaká smlouva o zajištění péče dítěte? 
Vydáno: 27. 04. 2020
Je možné uznat odbornou kvalifikaci učiteli hry na bicí nástroje, který má pouze maturitu na konzervatoři, i když je výkonný umělec (hraje v populární známé skupině). Hlavně mě zajímá, zda není problém absence pedagogického vzdělání a zda v případě učitele, který má vystudovaný obor varhany a cemballo na konzervatoři (celých 6 let) je možné, aby vyučoval plný úvazek pouze klavíru. 
Vydáno: 10. 01. 2020