Podíl likvidačního zůstatku sdružení

Vydáno: 1 minuta čtení

Klientovi přišlo Oznámení o ukončení činnosti mysliveckého sdružení (dále jen „MS“), s tímto sdělením: Na základě usnesení z čl. schůze MS ze dne 30.11.2014 o ukončení činnosti našeho MS Vám byl odeslán na účet podíl likvidačního zůstatku z účtu MS ve výši 31 000 Kč. Vyplacenou částku je nutno zdanit podáním - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 3 měsíců od obdržení zaslané částky. Takto zněla zpráva. Musí klient tuto částku zdanit v § 10 a udělat daňové přiznání?

Podíl likvidačního zůstatku sdružení
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ID 13532
Odpověď:
Ano, v tomto případě jde skutečně o příjem v souladu s § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Příjem by měl být zdaněn v rámci běžného zdaňovacího období, tedy v rámci kalendářního roku.
Klient
si bude muset za příslušný rok podat přiznání sám a tam tuto částku uvést. Výdaje k takovému příjmu nejsou žádné, daň z této transakce tedy bude činit 15% z přijaté částky. Celková daňová povinnost samozřejmě bude záležet na ostatních příjmech. Přiznání je třeba podat do 3 měsíců od skončení zdaňovacího období, tedy od posledního dne kalendářního roku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů